Sejerøbugten / Priser og udlejningsbetingelser


 

Ankomst til feriehusene er Søndag kl. 16.30 og afrejse er Søndag kl. 16.00.
Er mangler ved ankomsten, bedes du rette henvendelse til 
silla.andersen@3f.dk  evt. på telf. 8892 0827
 
Inden afrejse skal huset rengøres, så det er i samme stand, som da du kom.
 
I prisen er inkluderet et el-forbrug på 100 kw-timer.
Da der er el-radiatorer i huset, kan måleren ofte løbe stærkt.


Vandvarmerens
kapacitet er begrænset, og afløbet er ikke dimensioneret til, at vandet løber vedvarende, så spar på det, når der bades/vaskes op mv.
 
 
          Priser
       Ugerne 18-25 og uge 42       
         Ugerne 26-34     
        Pr. uge 2.500 kr.
        Weekend 1.300, kr
Pr. uge 3.500 kr.
 
 
 
Lejebeviset
Lejebeviset bekræfter lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Keramisk Feriefond forestår formidlingen af udlejning.
Ved lejemålets indgåelse erklærer lejer at være fyldt 18 år og at være myndig.

Rengøring

Lejer er kontraktmæssigt forpligtiget til renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning efterlade dette i ryddelig og rengjort stand.
 
Skønner udlejer at det er nødvendigt med ekstra rengøring vil dette blive foretaget og beløbet vil blive modregnet i lejers depositum.
 
Skader og mangler
Lejer er i lejeperioden ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen og er ligeledes forpligtiget til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på feriebolig og inventar. Skulle der under lejemålet opstå skader på ferieboligen eller inventar, er lejer forpligtiget til straks at underrette Silla Andersen - tlf. 8892 0827. Opdages der efter lejers afrejse mangler/skader, vil disse blive udbedret for lejers regning og modregnet i depositummet.
 
Betalingsbetingelser
Medlemmer betaler ved fremsendelse af faktura kr. 500,- i depositum. Dette beløb er en del af lejebeløbet og tilbagebetales ikke ved en evt. afbestilling/annullering af lejemålet.
OBS! Vandvarmerens kapacitet er begrænset og afløbet er ikke dimensioneret til at vandet løber vedvarende. Så spar på vandet, når der tages bad.
Ved afbestilling før opholdets start er depositum beløbet at betragte som et afbestillingsgebyr - 500 kroner pr. hus.
Ved ændring til andet hus, feriested eller anden periode betragtes dette normalt som afbestilling og ny bestilling.
 
Ved ubenyttet lejemål og ved fraflytning før lejemålets ophør er indbetalt lejebeløb tabt.
 
 
 
Husene er røgtfrie.
Der må ikke medtages husdyr